โรงเรียนพิชัย 9/9 หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 055-421406 โทรสาร 055-421406
Power by Phichai School 2016. All right reserved, Best view solution is 1024 x 768